Šī lapa ir par medicīnisko ierīču apstrādi, attieksmi pret tām un ne tikai ...

  • Dalības maksa EUR 12,00 katrai atsevišķai dienai vai 35,00 EUR visām trim
  • Pieteikums dalībai konferencē jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi sterivita@iksa.lv
  • Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, darba vieta, kontakttālruņa numurs un plānotā dalības diena (vai dienas)
  • Pēc pieteikuma saņemšanas Jums tiks nosūtīts rēķins apmaksai

  • Dalības maksa EUR 10,00 katrai atsevišķai dienai vai 30,00 EUR visām trim
  • Pieteikums dalībai konferencē jānosūta elektroniski uz e-pasta adresi sterivita@iksa.lv
  • Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, darba vieta, kontakttālruņa numurs un plānotā dalības diena (vai dienas)
  • Pēc pieteikuma saņemšanas Jums tiks nosūtīts rēķins apmaksai


Sēru vēsts

Vakar negaidīti mūžībā devies mūsu kolēģis Valdis Kazulis. Viņš bija fantastisks cilvēks, gudrs un cienījams, eksperts savā jomā, vienmēr gatavs iesaistīties un aktīvi darboties, lai palīdzētu sakārtot to jomu, kas viņam bija tuva. Viņš nebija vienaldzīgais, viņš bija cilvēks, kam sirds dega par to, ko viņš darīja.
Kopā ar tevi, Valdi, esam plecu pie pleca strādājuši vairāk kā 20 gadus. Daudz kas tika izdarīts, bet vēl vairāk bija plānots izdarīt. Tevis vairs nav un mūsu sirdīs ir sāpīgs tukšums. Bet vienmēr paliks tas, ko esi izdarījis un ko esi devis mums kā kolosāls biedrs.
Mums tevis ļoti pietrūkst, Valdi. Lai tev labi klājas tur, kur tagad esi!
Tava IKSA komanda.
No sirds izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei un tuviniekiem Valdi zaudējot.

.


Mājas lapas administrators: Roberts Lācis

Kontakti: roberts.lacis2@inbox.lv

Lapas administrators nenes atbildību par publikāciju saturu.